Här presenteras ett urval av förlagets titlar som
fortfarande finns i lager. Böckerna kan köpas i bokhandeln
eller beställas direkt från förlaget via e-post.
Fraktkostnader tillkommer.


Johan Turi, En bok om samernas liv. Muittalus samid birra.
Den samiske författaren och konstnären Johan Turis (1854-1936)
bok räknas i dag som ett standardverk och en klassiker
i den samiska litteraturen. Facsimileutgåva. Rikt illustrerad
av författaren. Hft. 185 kr.

 

Mönsterbok för samisk hemslöjd i Västerbottens län.
Med ett förord av K.B. Wiklund. Facsimileutgåva utgiven
och med en efterskrift av Roger Jacobsson.
Rikt illustrerad, delvis i färg. Hft. 185kr.

 

Pehr Högström, Beskrifning öfwer Sweriges
Lapmarker 1747
. Det första standardverket som utkom
på svenska om samiskt liv och kultur. Facsimileutgåva
med en efterskrift av Israel Ruong och Gunnar Wikmark.
Hft. 150 kr.

 

O.P. Petterson, Gamla byar i Vilhelmina. Del I-IV.
Med inledning av Karl-Hampus Dahlstedt och en efterskrift
av Magnus Mörner. En av de främsta skildringarna
om kolonisationsförloppet i övre Norrlands inland.
Fyra delar i två inbundna volymer. 300 kr.

 

Pehr Fjellström, Kort Berättelse om Lapparnas Björna-Fänge,
Samt Deras der wid brukade widskeppelser,
1755.
Facsimileutgåva med en kort biografi och en saklig
kommentar av Louise Bäckman. Arbetet föreligger här
dels i facsimile efter originalutgåvan från 1755,
dels i modernt typsnitt. Hft. 125 kr.

 

Mat i Västerbotten.
Bokens kulturhistoriska material är sammanställt
av Västerbottens museum. Britta Sixtensson har
dessutom samlat in äldre recept som hon provlagat
och ställt samman för bruk i dag.
Rikt illustrerad. Hft. 100 kr.

 

Johan Pålstig, Myten om Lappland.
Författaren ger en överskådlig sammanställning
av Lappland och samernas historia. Här diskuteras
kring ödemarksmagi, folktro och kristen mission
bland samerna. Illustrerad. Hft. 100 kr.

 

Erik Thelaus, Umaniora. En bok om Umeå förr och nu.
Författaren som är arkitekt och kulturskribent skriver
här om stadens byggnader, om båtarna på älven,
stadens skulpturer, om "öst och väst" på stan m.m.
Illustrerad av författaren. Hft. 100 kr.

 

Åke Campbell, Från vildmark till bygd. En etnologisk
undersökning av nybyggarkultureni Lappland före
industrialismens genombrott.
Med en biografisk
efterskrift av Åsa Nyman och en etnologisk
kommentar ev Phebe Fjellström. Ett huvudverk
om nybyggarkolonisationen i Lappland.
Facsimileutgåva. Illustrerad. Hft. 125 kr.

 

Roger Jacobsson, Pastorskan Linders begravningstal - Umeås
första trycksak. Om konstförvanten P.M.F. Lundberg
och umeåtryckeriets etableringsperiod 1840-1843
. Hft. 90 kr.

 

Eyvind Johnson, Vinterresa i Norrbotten.
Boken som har blivit en klassisk norrbottensskildring
föreligger här i nyutgåva. Hft. 90 kr.

 

Gustav Hedenvind-Eriksson, Jämtländska sagor.
"Jamtristningar"
. Författaren återberättar i denna bok
i skönlitterär form de sagor och sägner han hört
berättats i sin barndoms Jämtland.
Nyutgåva. Hft. 145 kr.

 

Nicolaus Örn, Kort beskrivning av Lappland.
Med en biografi av Leif Lindin, Sture Packalén
och Ingvar Svanberg. Nicolaus Örn företog under
1700-talets två första årtionden en rad utländska resor.
Han reste i "samedräkt" och rönte stor uppmärksamhet
vid Europas furstehov. Under sin odyssé mottogs
han bland annat av Ludvig XIV i Versailles,
och han besökte även tsar Peters hov i Ryssland.
Hft. 100 kr.

 

Johan Wilhelm Zetterstedt, Resa genom Umeå
Lappmarker i Vesterbottens Län, förrättad år 1832.

Facsimileutgåva med en efterskrift av Gunnar Brusewitz.
Två utvikbara kartor över Åsele och Lycksele lappmarker.
Boken är av stort kulturhistoriskt och naturvetenskapligt
intresse när det gäller förhållandena i det inre av
lappmarken under första delen av 1800-talet. Hft. 145 kr.